Filosofi & Miljöpolicy

Vi arbetar ständigt för en långsiktig hållbar utveckling. Miljömässigt, Kompetensmässigt, Ekonomiskt & Säkerthetsmässigt.

Miljö
Miljömässigt strävar vi efter att använda godkända material & produkter som påverkar miljön så lite som möjligt.

Säkra installationer som är så effektiva som möjligt.

Att fordon, maskiner och andra hjälpmedel är säkra & har minimal påverkan på miljön.

En optimal avfallshantering med rutiner för återvinning.

Kompetens
Kompetensmässigt ansvarar vi efter att alla våra medarbetare ska ha så bra förutsättningar som möjligt för arbetet som ska utföras.

Ett säkert och kvalitativt väl utfört arbete där både kunden och företaget blir nöjda.

Ekonomi
Vi skapar en hållbar ekonomisk strategi genom nöjda återkommande kunder.

Att möta efterfrågan med ett lämpligt resurseffektivt utbud som tar vår verksamhet framåt.

kostnadseffektiva lösningar utan att göra avkall på varken kvalite, miljö eller säkerhet.

Säkerhet
Minimera risker i arbetet genom att följa säkerhetsföreskrifter och regler.

Noggrant användande av personlig säkerhetsutrustning.

Utforma säkra installationer och anläggningar som uppfyller elsäkerhetskraven med löpande kontroller under installationsprocessen.

 

 

Elsäkerhetsverket

Elektriska Installatörsorganisationen

Svenska elektrikerförbundet 


 

 

  Kontakta oss


eio

Lindberg & Söner El AB
Torsgatan 2C
521 43 Falköping
0708-71 17 28
info@jelab.se

Organisationsnr: 556903-8036
Företaget innehar F-skattsel

 


Visa större karta